Activiteiten bijeenkomst leden

Vanmorgen 1 april 2023 is een groepje van de KKW bij elkaar gekomen om aan het werk te gaan met hun hobby.

Er werd getekend, geschetst, gekrijt, gekleid, geschilderd en gewerkt aan een werkstuk met o.a .zand, met veel plezier.

Omdat ik op de laatste ledenvergadering naast Marion zat en zij vertelde dat zij vrijwilliger is bij de bieb, appte ik haar een paar dagen later om te vragen of er misschien een ruimte voor de KKW leden is waar gezamenlijk aan de hobby gewerkt kan worden.

Marion heeft overlegd met het bestuur en zij waren enthousiast.

Het is de bedoeling om elke 1e zaterdag van de maand bij elkaar te komen.

Het begin is gemaakt! Hieronder wat foto’s van de bijeenkomst